Лична карта Предшколске Установе "Бошко Буха" Врбас

Предшколска Установа "Бошко Буха" Врбас је основана 1969. године као јединствена Установа за територију Општине Врбас.

Седиште Установе је у улици Блок С.Ковачевића бр.8. Установа је уписана у Судски регистар код Окружног привредног Суда у Новом Саду , решењем број: ФИ:3724/2000 од 15.11.2000. године и имамо статус правног лица. Установа располаже са 5600 м2 у 12 објеката (зграда) са 58 радних соба. Овај простор користе деца из 56 васпитних група целодневног боравка и 1 васпитне групе полудневног боравка, докдеца из 7 васпитних група полудневног боравка похађају вртић у поподневним часовима (укупно 64 васпитне групе).

Седиште Установе се налази у центру града Врбаса, у вртићу "Бубица", Блок Саве Ковачевића 8 (тел.021/705-100).


Блок Саве Ковачевића бр. 8, 21460 Врбас, Србија

  • dummy 021/705-100

  • dummy buhavrb@mts.rs

Search