Протокол о међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања за Општину Врбас

30.03.2018. године потписан је Протокол о међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања за Општину Врбас.

Партнери на спровођењу локалног Протокола о међусекторској сарадњи у процесу превенције и заштите деце од насиља, занемаривања и злостављања на територији Општине Врбас су: Општина Врбас, Центар за социјални рад Општине Врбас, Основни суд Врбас, Основно јавно тужилаштво Врбас, Полицијска станица Врбас, Општа болница Врбас, Дом здравља Врбас, О.Ш. „20. октобар Врбас“,  О.Ш. „Петар Петровић Његош“, О.Ш. „Братсво-јединство“ Врбас, О.Ш. „Светозар Милетић „ Врбас, О.Ш. „Вук Караџић“ Бачко Добро Поље, О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ Змајево, О.Ш. „Бранко Радичевић“Равно Село, О.Ш.“Бранко Радичевић“ Савино Село, Гиманзија „Жарко Зрењанин“ Врбас, ССШ „4. јули“ Врбас, П.У.“Бошко Буха“ Врбас.

Блок Саве Ковачевића бр. 8, 21460 Врбас, Србија

  • dummy 021/705-100

  • dummy buhavrb@mts.rs

Search