Узрасне норме за развој детета - Александра Баровић логопед ПУ “Бошко Буха”

У овом прилогу смо говорили о говорно-језичком развоју тј. узрасним нормама, добићете савете како да подстичете говорно-језички развој свог детета.


Етапе у развоју говора:
3-5 месеци:
- Дете реагује на изненадне шумове.
- Дете обраћа пажњу на говор.
- Дете почиње да вокализује гласове.
- Дете се осмишљено осмехује
6-8 месеци
- Дете се гласно смеје.
- Дете локализује извор звука.
- Дете се окреће према оном ко говори.
- Дете гуче неколико гласова у једном даху
9-11 месеци
- Дете разуме забрану „но-но“.
- Дете разуме и одазива се на своје име.
- Дете све више неразумљиво брбља.
- Дете слуша и имитира звуке.
12-17 месеци
- Дете разуме једноставна питања.
- Дете препознаје предмете и показује их.
- Дете показује свој нос, уста, косу, око.
- Дете има 5-6 речи.
- Екстензивна вокализација и ехолалије.
- Дете користи фразу од две речи.

18-23 месеци
- Дете реагује правилно на „Покажи пса“...
- Дете може да покаже луткино око, нос, уста.
- Дете може да прати једноставна упутства „Баци“
- Дете именује познате предмете: лутку, лопту,...
- Дете употребљава ружне речи.
- Дете изговара једноставне фразе и реченице.
- Дете одговара на питање „Како се зовеш“
- Дете одговара на питање „Како пас лаје“
- Дете употребљава именице, глаголе, заменице.
- Дете има речник од просечних 300 речи

2-3 године
- Дете може да каже зашто и како се одређени предмет употребљава.
- Дете може да броји до 3.
- Дете понавља реченицу од 5, 6, 7 речи.
- Дете именује показане предмете.
- Дете употребљава заменице, прилоге, придеве, предлоге.
Дете има између 500 и 1000 речи.

3-4 године
- Дете извршава две наредбе истовремено „Узми лутку и стави је на кревет“.
- Дете даје одговарајуће одговоре на питања „Шта радиш када си поспан“.
- Дете броји редом до 5.
- Дете располаже речником од 1500 речи.
- Говор детета је разумљив.

Одступања у артикулацији гласова: С, З, Ш, Ц, Ћ, Ч, Ђ, Џ, Љ, Р
До 3,5 године: правилно артикулише Њ
До 4 год: Љ и Р
До 4,5 год: С, З, Ц
До 5,5 год: Ш, Ж, Ћ, Ђ, Ч, Џ

Како стимулисати дете да правилно говори
Да би дете овладало говором, неопходан је спој билошких и срединских фактора. Наслеђе, нормална интелигенција, очуван слух, развијена моторика говорних органа нису довољни без подстицајног деловања окружења. Да би дете проговорило, мора да буде стимулисано говором и то правилним говорним моделима
Дете најчешће проговара око 9. месеца, али се говор развија све до 5. тј. 7. године. Да би се развио говор мора стално да буде подстицан
- Осигурајте мирну околину за игру са дететом (искључите телевизор, телефон, смањите радио).
- Смањите на минимум изложеност детета садржајима са телевизије, мобилних телефона или таблета.
- Поједноставите начин обраћања дете у виду једноставних и јасних налога.
- Успоставите директан контакт очима са дететом док му се обраћате.
- Говорите веселим тоном. Остварите позитиван емотивни однос и не заборавите да је темељ сваке добре стимулације дечја заинтересованост
- Пожељно је да говор упућен детету буде пропраћен визуелном подршком-покретом, показивањем слике или предмета. У почетку користите покрет-гестове, да подржите то што говорите. Деци са језичком незрелошћу, још је потребнији визуелни уз вербални подстрек.
- Уколико дете користи више појединачних речи, покушајте да их обогатите тако што ћете више користити придеве: „Велика лопта“, „Жута коцка“, „Прљаве руке“. Такође, можете постављањем питања додати глаголе: „Шта ради бата, сека?“. На тај начин настају праве реченице: „Пије млеко“, „Једе кекс“.
- Будите атрактивни детету, уживите се у игру с њим уз појачано изражавање емоција.
- Пратите дететов интерес у игри, следите га и укључујте без да намећете своја правила. Коментаришите оно што дете ради потврдом једном до две речи (нпр. да, пију, ...).
- Изрази које упућујете детету морају бити једноставни како не би било забуне (дете их мора повезати тачно са оним што предтављају).
- Потрудите се да време које проводите са дететом буде квалитетно искоришћено.

Александра Баровић, логопед

Блок Саве Ковачевића бр. 8, 21460 Врбас, Србија

  • dummy 021/705-100

  • dummy buhavrb@mts.rs

Search