Обавештење за родитеље поводом почетка рада вртића у саставу П.У. „Бошко Буха“ Врбас

Обавештење за родитеље поводом почетка рада вртића у саставу П.У. „Бошко Буха“ Врбас

Обавештавамо родитеље да ће П.У. „Бошко Буха“ из Врбаса, по одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, почети поново са радам 11.05.2020.

Дана 11.05.2020. отвориће се следећи објекти:
• Објекат „Звездица“ за децу из „Звездица“, „Вила“ и „Ливадица“
• Објекат „Полетарац“ за децу из „Полетарац“, „Шећерко“, „Сунцокрет“ и „Бубица“
• Објекат „Пчелица“ ( Савино Село) за децу из „Пчелица“
• Објекат „Грлица“ ( Куцура) за децу из „Грлица“
• Објекат „Цврчак“ ( Бачко Добро Поље) за децу из „Цврчак“
• Објекат „Цицибан“ ( Змајево) за децу из „Цицибан“
• Објекат „Дуга“ ( Равно Село) за децу из „Дуга“

Родитељи су дужни да на основу званичног обавештења Министарсва просвете, науке и технолошког развоја, а преко Школске управе и града Врбаса, доставе васпитачима на пријему, следећа документа :
Потврду од свог послодавца да послове морају да обављају у седишту или другим пословним организационим јединицама послодавца, са контактом послодавца (односно да не обављају рад од куће код послодавца),
Родитељи/други законски заступник је у обавези приликом повратка детета у Установу да достави потврду од лекара/изабраног педијатра о здравственом стању детета не старијим од 7 дана.
На основу достављаља тражених докумената, дете може да буде примљено у колектив.

 

 

У Врбасу, 05.05.2020.  П.У. „Бошко Буха“ у Врбасу

 

Д И Р Е К Т О Р

Марина Маринковић

Блок Саве Ковачевића бр. 8, 21460 Врбас, Србија

  • dummy 021/705-100

  • dummy buhavrb@mts.rs

Search