Стручна јединица

Поштовани родитељи,

Свакодневно виђате васпитаче и медицинске сестре - васпитаче са којима Ваша деца проводе дане у вртићу. Осим њих, у вртићу раде и стручни сарадници и сарадници. Они познају Вашу децу, свакодневно су присутни у васпитним групама, помажу васпитачима и Вама.

Стручни сарадници чине Стручни јединицу Установе, и то су: педагог, психолог, сарадници за физичко и ликовно васпитање, логопед Уставе. Стручни сарадници, раде у оквиру 12 педагошких објеката. Чланови су свих Стручних органа на нивоу вртића, Установе.

Свој рад планирају на основу Законске регулативе, а послови су посебно описани у Правилнику о програму свих облика рада стручних сарадника /Просветни гласник", број 5/12/ и подразумевају следеће:

- планирање и програмирање образовно-васпитног рада, односно васпитно образовног рада,

- праћење и вредновање образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног рада,

- рад са васпитачима,

- рад са децом,

- рад са родитељима, односно старатељима,

- рад са директором, стручним сарадницима, сарадницима,

- рад са стручним органима и тимовима,

- сарадња са надлежним установама, организацијама удружењима и јединицом локалне самоуправе,

- спровођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање

Стручни сарадници, сарадници чине Стручну јединицу Установе и то су:

Педагог

СЛАВИЦА ПОТЕЖИЦА
тел.бр. 021/705100 локал 17

 

 

Психолог

БОЈАНА ЈОЦОВИЋ-ДЕЛИЋ
тел.бр. 021/705100 локал 18

 

Сарадник за физичко

НЕБОЈША ДЕШИЋ
/тренутно обавља функцију помоћника директора/.

 

Логопед

АЛЕКСАНДАР БАРОВИЋ
тел.бр. 021/705100 локал 16

 

 

Сарадник за ликовно

ЉУБИЦА МИРКОВИЋ
тел.бр. 021/705100 локал 21

 

Блок Саве Ковачевића бр. 8, 21460 Врбас, Србија

  • dummy 021/705-100

  • dummy buhavrb@mts.rs

Search